Fysiske rammer

Botilbuddet Søhuset ligger knap 300 m fra Viborg centrum og med Søndersø som nærmeste genbo.

Søndersøparken 9 C, D og F er 3 selvstændige blokke med hver 6-5-6 to-værelseslejligheder på 42 m² (som er ca. 70 m² inkl. fællesarealer) i hver blok.

Der er indrettet et fælles motionsrum i blok 9 D - så der er mulighed for både at cykle, løbe og ro med byen bedste udsigt.

Søndersøparken 9E huset Botilbuddets fælles café og dagligstue.

Sidst opdateret: 27.06.2019