Rundt om Botilbuddet Søhuset

Målgruppen er mennesker med psykosociale funktionsnedsættelser i alderen 18+.
 
Der tilbydes psykosocial rehabilitering efter Serviceloven §85.

Botilbuddene Søhuset og Sct. Jørgensvej er godkendt af Tilsyn Midt som et samlet tilbud, og betjenes af samme personalegruppe.

Vores værdigrundlag

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes

 

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt.

Sidst opdateret: 15.06.2019